Hilde VAUTMANS : Curriculum vitae 

Oorspronkelijke versie : NL 

Curriculum vitae (de gepubliceerde gegevens vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het lid)  
Bijgewerkt op: 03/03/2015 

Opleiding (titels en diploma's) 

 • 1994-1994 : Licentiaat sociale wetenschappen
 • 1997-1997 : Licentiaat criminele wetenschappen

Politieke loopbaan 

Functies in een nationale politieke partij of vakbond  
 • 2004-... : Lid Nationaal Partijbureau Open Vld
 • 2004-2008 : Politiek secretaris Open Vld
 • 2008-2009 : Tweede nationaal ondervoorzitter Open Vld
 • 2008-2014 : Internationaal secretaris Open Vld
Functies in plaatselijke bestuursorganen  
 • 2000-2002 : Fractieleider Vld in de gemeenteraad
 • 2006-2011 : Voorzitter gemeenteraad Hasselt
 • 2013-... : Schepen stad Sint-Truiden
Functies in een nationaal parlement  
 • 2003-2010 : Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • 2009-2010 : Fractievoorzitter Open Vld Kamer
 • 2011-2014 : Fractiesecretaris Open Vld Kamer
Functies in andere Europese organisaties  
 • 2006-... : Bestuurslid European Parliamentary Forum
 • 2009-2010 : Voorzitter European Parliamentary Forum

Andere activiteiten 

 • 1996-1999 : Universitair medewerker van senatoren Vautmans, Goris en Verhofstadt
 • 1999-2000 : Kabinetsmedewerker minister Daems
 • 2000-2003 : Kabinetsmedewerker eerste minister G. Verhofstadt
 • 2011-2014 : Voorzitter van Open Vld vrouwen

Contact