Hilde VAUTMANS : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact