Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

561

De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (debat)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Debat met Charles Michel, premier van België, over de toekomst van Europa (debat)

03-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-03(3)

De bescherming van migrerende kinderen (debat)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(28)

Situatie in de Gazastrook

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(8.1)

Situatie in Syrië (debat)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(13)

Situatie in Rusland (debat)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(16)

Doden uit mededogen in Oeganda

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

De situatie in Syrië (debat)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(17)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

13

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

VERSLAG over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ADVIES inzake de strategie EU-Afrika. een stimulans voor ontwikkeling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institutionele ontwerpresoluties

287

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad

30-05-2018 RC-B8-0265/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Nicaragua

29-05-2018 RC-B8-0244/2018

  Motion for a resolution on Sudan, notably the situation of Noura Hussein Hammad

28-05-2018 B8-0271/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the situation of women's rights defenders in Saudi Arabia

28-05-2018 B8-0268/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the situation of imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

28-05-2018 B8-0258/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de situatie in Nicaragua

28-05-2018 B8-0251/2018

Individuele ontwerpresoluties

1

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Schriftelijke vragen

131

Verordening 1257/2013 - Scheepsrecycling (SRR-Verordening)

07-06-2018 E-003113/2018 Commissie

VP/HR - Politieke detenties en moorden in Bangladesh

05-06-2018 P-003054/2018 Commissie

Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader

05-06-2018 E-003025/2018 Commissie

Rohingya-baby's in Bangladesh

30-05-2018 E-002932/2018 Commissie

Het valselijk gebruik van de term vlees

23-05-2018 E-002763/2018 Commissie

EU-strategie inzake cyberbeveiliging

23-05-2018 E-002750/2018 Commissie

Resolutie over de bescherming van migrerende kinderen

22-05-2018 P-002718/2018 Commissie

VP/HR - Syrische veiligheidsfunctionaris in Italië ondanks sancties

19-03-2018 E-001661/2018 Commissie

Neonicotinoïden en de impact op de bieten- en cichoreisector

07-03-2018 E-001429/2018 Commissie

Mondelinge vragen

21

Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

21-03-2018 O-000032/2018 Commissie

De bescherming van migrerende kinderen

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Commissie

Onderzoek naar aanleiding van het schandaal Dieselgate 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Commissie

VV/HV - De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000102/2017 Commissie

De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000101/2017 Commissie

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

01-12-2017 O-000094/2017 Commissie

De gevolgen van het Russische verbod op de invoer van landbouwproducten uit de EU

20-10-2017 O-000081/2017 Commissie

Erkenning van studie in het buitenland

02-06-2017 O-000048/2017 Commissie

Beperkte interpellatie - VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

04-05-2017 O-000036/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 O-000029/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

545

De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Dit is het eerste uitvoerige verslag van de Commissie cultuur en onderwijs waarin rechtstreeks wordt ingegaan op vraagstukken in verband met de toegang tot cultuur. Met dit verslag wordt beoogd een sectoroverschrijdende analyse uit te voeren van de bestaande obstakels voor de toegang tot en de deelname aan cultuur. De thematische reikwijdte van het verslag is aanzienlijk ruimer dan de titel doet veronderstellen, aangezien dit niet alleen betrekking op heeft structurele en financiële obstakels voor de toegang, maar ook op sociale en digitale obstakels, en veruit het belangrijkste probleem: obstakels op opleidingsgebied. De onderzochte obstakels bestaan in meerderheid naast elkaar of zijn nauw met elkaar verbonden, wat aangeeft hoe complex het probleem van de toegang tot en de deelname aan cultuur is.
Ik stemde in met deze analyse.

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)

14-06-2018

Het evenredigheidsbeginsel is erkend als fundamenteel beginsel van het EU-recht in de Verdragen. Bijgevolg is er geen twijfel dat elke beroepsreglementering evenredig moet zijn en geschikt voor het beoogde doel.
In 2013 is dit beginsel zelfs bekrachtigd in de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, waarin nationale autoriteiten verplicht werden de evenredigheid te beoordelen van hun bestaande regelgeving en informatie hierover toe te zenden aan de Commissie.
Onedrtussen zijn er nieuwe beroepen opgedoken die om reglementering vragen, of beroepen die andere vormen van reglementering vragen dan voorheen. Ik stemde in met dit voorstel.
.

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

14-06-2018

Het wegvervoer is de belangrijkste vorm van vervoer voor goederen en passagiers in de EU en biedt werk aan ongeveer 1,6 miljoen mensen. Door de jaren heen heeft de EU een reeks regels ontwikkeld om te zorgen voor een eerlijke, goed werkende, veilige en sociaal duurzame wegvervoerssector. De Europese wetgeving inzake het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg is nu 25 jaar van toepassing. De huidige Richtlijn 2006/1/EG bevat nog steeds wettelijke bepalingen uit de jaren 80, die de behoeften weerspiegelen die de sector in die tijd had. Deze wetgeving moet worden herzien om te beantwoorden aan de daadwerkelijke behoeften van ondernemers en om deze af te stemmen op de meest recente kwesties die spelen op de markt voor vervoer over de weg en op de huidige beleidsprioriteiten van de EU.
Ik stemde in met het voorstel van de Commissie.

Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

14-06-2018

Ik stemde tegen de lex specialis voor mobiele werknemers omdat ik de Europese sociale dimensie wil versterken en daarmee een rechtvaardiger Europa te creëren. Ik sta niet achter hetgeen er gestemd is in de Commissie TRAN als onderhandelingsmandaat en ik vind dat de plenaire vergadering het onderhandelingsmandaat moet kunnen amenderen en verstrengen waar nodig.

Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 met betrekking tot minimumeisen inzake maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden en Verordening (EU) 165/2014 met betrekking tot plaatsbepaling door middel van tachografen (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)

14-06-2018

Ik stemde tegen het rapport met betrekking tot de rij - en rusttijden omdat ik de Europese sociale dimensie wil versterken en daarmee een rechtvaardiger Europa te creëren. Ik sta niet achter hetgeen er gestemd is in de Commissie TRAN als onderhandelingsmandaat en ik vind dat de plenaire vergadering het onderhandelingsmandaat moet kunnen amenderen en verstrengen waar nodig.

Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 om ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)

14-06-2018

Ik stemde tegen dit verslag omdat ik de Europese sociale dimensie wil versterken en daarmee een rechtvaardiger Europa te creëren. Ik sta niet achter hetgeen er gestemd is in de Commissie TRAN als onderhandelingsmandaat en ik vind dat de plenaire vergadering het onderhandelingsmandaat moet kunnen amenderen en verstrengen waar nodig.

Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (B8-0299/2018)

14-06-2018

Ik stemde tegen het bezwaar omdat de gedelegeerde verordening van de Commissie er voor zou zorgen dat de zeebodem van de Noordzee minder geschaad zou worden. na lange tijd onderhandelen met diverse landen was BelgIê tot een mooi vergelijk gekomen, dat nu teniet gedaan werd omdat enkele drukkingsgroepen verkeerde informatie inzake de mogelijkheid tot pulsvisserij verspreidden.

Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)

14-06-2018

Het Europees PArlement bevestigt nogmaals zijn ondubbelzinnige steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Georgië. Het erkent dat de beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de VN, de slotakte van Helsinki van 1975 en het Handvest van Parijs van de OVSE van 1990 de hoekstenen vormen van een vreedzaam Europees continent.
Het rapport verlangt dat de Russische Federatie haar besluit tot erkenning van de zogenaamde onafhankelijkheid van de Georgische gebieden Abchazië en Tsinvali/Zuid-Ossetië intrekt. De Russische Federatie moet onvoorwaardelijk voldoen aan alle punten van het akkoord inzake een staakt-het-vuren van 12 augustus 2008, met name de verplichting om al haar troepen terug te trekken uit het grondgebied van Georgië. Ik stemde voor dit compromis.

Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (B8-0274/2018)

14-06-2018

Ik stemde voor deze resolutie omdat ze onderstreept dat de hernieuwde EU-ACS-samenwerking moet zorgen voor een doeltreffender gezamenlijk optreden bij het aanpakken van de diverse uitdagingen waarmee de wereld thans te kampen heeft, zoals de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad. De EU en de ACP-landen moeten hier samen verder aan werken.

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos)

14-06-2018

Ik stemde voor deze resolutie.
Onze Europese Unie is gebaseerd op de waarden van respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en het respect voor mensenrechten.
Daarom is het uitermate van belang dat de EU-wetgeving terdege wordt toegepast om de beleidsdoelen die gedefinieerd worden in de verdragen en wetgeving tot hun recht te laten komen.
Spijtig genoeg kennen we binnen de EU nog talrijke inbreuken tegen deze EU wetgeving.
De Europese Commissie moet de lidstaten daarom bijstaan om problemen in omzetting naar nationaal recht en inbreuken tegen de EU-wetgeving tijdig te doen herkennen.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel