Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

522

De gevallen van de Nobelprijswinnaars Liu Xiaobo en Lee Ming-che

06-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-06(8.1)

Burundi

06-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-06(8.3)

Voorbereiding van de G20-top van 7 en 8 juli 2017 (debat)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(5)

Particuliere beveiligingsondernemingen (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (stemming)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(6.15)

EU-defensieplan en de toekomst van Europa (actualiteitendebat)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(12)

Particuliere beveiligingsondernemingen (korte presentatie)

03-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-03(24)

De mensenrechtensituatie in Indonesië

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(4.3)

Herplaatsing doen slagen (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(3)

EU-strategie inzake Syrië (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(10)

De situatie van christenen in het Midden-Oosten (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

10

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Advies als rapporteur

2

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinions - as shadow rapporteur

3

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

AFET
13-07-2017 AFET_AD(2017)604668

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Ontwerpresolutie(s)

213

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Eritrea, met name de gevallen van Abune Antonios en Dawit Isaak

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de specifieke gevallen van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo en Lee Ming-che

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0471/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0467/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0461/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de mensenrechtensituatie in Indonesië

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

  Motion for a resolution on The Human Rights Situation in Indonesia

12-06-2017 B8-0428/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in de Democratische Republiek Congo

12-06-2017 RC-B8-0397/2017

Ontwerpresolutie over de situatie in de Democratische Republiek Congo

07-06-2017 B8-0398/2017

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Parlementaire vraag/vragen

108

Milieuvignetten in de EU

01-08-2017 E-005152/2017 Commissie

VP/HR - Verbod op activiteiten van Jehovah's Getuigen in Rusland

24-07-2017 E-005061/2017 Commissie

Financiering van de EU voor het Israëlische ministerie voor Openbare Veiligheid via het project LAW-TRAIN

17-07-2017 E-004913/2017 Commissie

VP/HR -De baha'i-gemeenschap in Iran

12-07-2017 E-004728/2017 Commissie

VP/HR - De bezette Syrische Golanhoogten

12-06-2017 E-003899/2017 Commissie

Economische gevolgen van de sancties tegen Rusland

06-06-2017 E-003748/2017 Commissie

Erkenning van studie in het buitenland

02-06-2017 O-000048/2017 Commissie

Importheffing op pluimveevlees afkomstig uit de EU

22-05-2017 E-003453/2017 Commissie

Toegang tot bankdiensten

19-05-2017 E-003419/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

219

Verslag 2016 over Turkije (A8-0234/2017 - Kati Piri)

06-07-2017

De Turkse bevolking gaat door een heel moeilijke periode. De gevolgen van het neerslaan van de coup zijn in de ogen van de Europese Unie buiten proportie en niet in overeenstemming met onze Europese waarden.
Ik stemde in met dit verslag en zeker met de bevriezing van het toetredingsdossier van Turkije tot de Unie en de gelden die daar mee gepaard gaan. Dit Turkije met de huidige president en zijn politiek voldoet niet aan onze normen.

Mandaat voor een tijdelijke commissie terrorisme (B8-0477/2017)

06-07-2017

Op aandringen van de liberale fractie stelt het Europees Parlement een speciale commissie terrorisme in. Deze commissie moet nagaan welke fouten er zijn gemaakt en welke procedures moeten verbeteren. Ik stemde in met deze aanpak.

 

Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)

06-07-2017

I voted in favour of this resolution for a new EFSD, as I agree that funds for sustainable development in Africa and our Southern and Eastern neighbours is necessary to ensure peace, stability and fulfilment to the Paris Climate Agreement there. It is also a way to deal with the significant migration wave that is currently an issue for Europe.
I voted in favour.

In Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná)

05-07-2017

Tussen 10 en 15 oktober 2016 is in Kigali, Rwanda, de wijziging van het Protocol van Montreal goedgekeurd. Deze wijziging heeft betrekking op de toevoeging van fluorkoolwaterstoffen aan de lijst van gereguleerde stoffen. Het gebruik van hfk's is gangbaar in klimaatregelings- en koelsystemen, aerosolen, schuimen en andere producten. Zij zijn ingevoerd ter vervanging van chloorfluorkoolstoffen (cfk’s) en andere stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Het bleek evenwel dat hfk's helaas krachtige broeikasgassen zijn, met een opwarmingspotentieel dat duizend keer groter is dan dat van kooldioxide. Daarom moet het gebruik ervan zo snel mogelijk worden beperkt.
Ik stemde voor de aanbeveling, omdat de EU met een snelle goedkeuring van de wijziging van Kigali het signaal geeft dat zij zich verplicht tot een concrete bijdrage aan een vermindering van de broeikasgasemissies en zodoende een bijdrage levert aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Protocol inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean)

05-07-2017

Het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand heeft tot doel het leefmilieu te beschermen tegen luchtvervuiling. Dit verdrag, dat in 1979 werd ondertekend en in 1983 in werking trad, was het eerste internationale, wettelijk bindende instrument op dit gebied. Het bood een kader voor de beheersing en de beperking van de schade die grensoverschrijdende luchtvervuiling toebrengt aan de volksgezondheid en het milieu.
Het verdrag werd tot nog toe uitgebreid met acht protocollen, die specifieke maatregelen bevatten die de partijen moeten nemen om hun emissies van luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Het achtste protocol – het protocol van Göteborg van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau – is een protocol waarbij meerdere verontreinigende stoffen tegelijk worden aangepakt.
Het protocol werd herzien en is ook het eerste bindende akkoord dat emissiereductieverplichtingen omvat voor fijnstof.
Ik stemde voor de aanbeveling, omdat het protocol een grote stap voorwaarts is in de richting van het verminderen van de luchtvervuiling.
De wijzigingen in kwestie moeten nu door de partijen worden geratificeerd om ze bindend te maken. Binnen de EU wordt het Protocol van Göteborg ten uitvoer gelegd door middel van de richtlijn nationale emissieplafonds.

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

De overeenkomst omvat in essentie drie grote hoofdstukken: politieke dialoog, samenwerking en sectoraal beleid, en handel en handelssamenwerking.
Het hoofdstuk over politieke dialoog bepaalt dat de partijen in dialoog zullen gaan over thema's als mensenrechten, handvuurwapens en ontwapening, migratie, drugs, duurzame ontwikkeling en de strijd tegen terrorisme.
Het hoofdstuk over samenwerking en sectoraal beleid omvat onder meer onderwerpen als de mensenrechten, governance, justitie, het maatschappelijk middenveld, sociale en economische ontwikkeling, milieu en regionale samenwerking, met telkens een gedetailleerde lijst van samenwerkingsgebieden.
Het hoofdstuk over handel en handelssamenwerking behelst de algemene beginselen van internationale handel en betreft samenwerking inzake douane, het faciliteren van handel, technische normen en standaarden, duurzame handel en investeringen. Een hoofdstuk over handelspreferentie is niet in de overeenkomst opgenomen.
Ik stemde in met deze aanbeveling omdat deze overeenkomst een modelakkoord is van een nieuwe generatie, waarin duidelijk en in detail alle afspraken op het vlak van politieke dialoog en mensenrechten zijn vastgelegd. De waarden die de EU wereldwijd wil bevorderen, worden in deze overeenkomst beter weerspiegeld dan in de andere instrumenten die voor onze betrekkingen gelden.
De resultaten die de dialoog over de mensenrechten al sinds het begin van de onderhandelingen oplevert, wijzen op het nut van deze overeenkomst en zijn een reden voor optimisme.

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

Het verslag roept op tot de opheffing van de economische blokkade van het eiland door de VS, alsook van de wetten en unilaterale maatregelen die hiermee gepaard gaan.
Ik stemde vóór deze resolutie die voorstellen doet voor de normalisatie van de relatie tussen de EU en Cuba. Ik ben van mening dat de overeenkomst de dialoog en de economische samenwerking zal bevorderen, waardoor het ondernemingsklimaat voorspelbaarder en transparanter kan worden en in de toekomst ook een sterker en stabieler kader kan worden ontwikkeld.

Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes)

05-07-2017

Het memorandum van overeenstemming werd opgesteld om een samenwerking tot stand te brengen tussen het Europees Agentschap voor het operationele beheer van IT-systemen en Eurojust rond gemeenschappelijke belangen:
- de uitwisseling van informatie
- ICT-gerelateerde dossiers
- toegang voor Eurojust tot SIS II
- strategische en administratieve dossiers
Natuurlijk ben ik voor deze samenwerking en ik stemde dus vóór.

De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)

05-07-2017

De afronding van de onderhandelingen over de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (de “PIF-richtlijn”) is een historisch moment voor de EU. Dit is een eerste stap in de richting van harmonisering van het strafrecht in Europa in geval van misdrijven tegen de begroting van de EU.
Ik stemde tegen het amendement dat de positie van de Raad wil verwerpen, aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met het in de interinstitutionele onderhandelingen bereikte akkoord.

Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)

05-07-2017

Hoewel de douane-unie wordt beschouwd als een van de fundamenten van de Europese Unie en de ruggengraat vormt van de interne markt, is er nog geen integrale aanpak voor de handhaving van de douanewetgeving, met inbegrip van sancties. Dit betekent dat de regels hetzelfde zijn, maar wanneer die regels worden overtreden, de sancties sterk verschillen.
De douane-unie en het handelsbeleid zijn exclusieve bevoegdheden van de Europese Unie, en daarom kan alleen de EU een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelen die de douanewetgeving handhaaft.
Indien er verschillen blijven bestaan tussen de sanctieregelingen van de lidstaten, kan dat uiteindelijk betekenen dat een bedrijf geen toegang krijgt tot de markt van het ene land, terwijl dat niet geldt voor dezelfde overtreding van een ander bedrijf dat actief is in een andere lidstaat. Dit is zeer belangrijk voor bedrijven binnen bijv. de e-handel, in het bijzonder micro-ondernemingen en individuen.
Ik kan me dus ten zeerste vinden in het juridisch kader.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel