Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

563

Staat van de Unie (debat)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (debat)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (debat)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Debat met Charles Michel, premier van België, over de toekomst van Europa (debat)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

De bescherming van migrerende kinderen (debat)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situatie in de Gazastrook

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Situatie in Syrië (debat)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situatie in Rusland (debat)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

13

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

VERSLAG over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ADVIES inzake de strategie EU-Afrika. een stimulans voor ontwikkeling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institutionele ontwerpresoluties

302

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Cambodja, en met name de zaak van Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Oeganda, de arrestatie van oppositieparlementariërs

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over autonome wapensystemen

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Somalië

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuele ontwerpresoluties

1

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Schriftelijke vragen

145

VP/HR - Verplaatsing van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar en gewelddaden jegens bewoners op de Westelijke Jordaanoever

23-08-2018 E-004327/2018 Commissie

Droogte en de gevolgen voor de landbouwsector

23-08-2018 E-004326/2018 Commissie

VP/HR - Humanitaire situatie in de Gazastrook

16-07-2018 E-003933/2018 Commissie

VP/HR - De intimidatie van Najat Abu Bakr en de vrijheid van meningsuiting in Palestina

11-07-2018 E-003837/2018 Commissie

Exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in de parken Virunga en Salonga

11-07-2018 E-003825/2018 Commissie

VP/HR - Rohingya-kinderen in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Commissie

VP/HR - De situatie van dr. Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Commissie

De situatie van dr. Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Raad

Mondelinge vragen

21

Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

21-03-2018 O-000032/2018 Commissie

De bescherming van migrerende kinderen

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Commissie

Onderzoek naar aanleiding van het schandaal Dieselgate 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Commissie

VV/HV - De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000102/2017 Commissie

De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000101/2017 Commissie

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

01-12-2017 O-000094/2017 Commissie

De gevolgen van het Russische verbod op de invoer van landbouwproducten uit de EU

20-10-2017 O-000081/2017 Commissie

Erkenning van studie in het buitenland

02-06-2017 O-000048/2017 Commissie

Beperkte interpellatie - VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

04-05-2017 O-000036/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 O-000029/2017 Commissie

Interpellaties

4

VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

21-03-2018 G-000003/2018 Commissie

VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

04-05-2017 K-000002/2017 Commissie

Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 G-000004/2017 Commissie

VP/HR - Het Israëlische nederzettingenbeleid

27-01-2017 K-000001/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

597

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

Europees burgerinitiatief (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel