Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

557

Situatie in de Gazastrook

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(8.1)

Situatie in Syrië (debat)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(13)

Situatie in Rusland (debat)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(16)

Doden uit mededogen in Oeganda

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.3)

De situatie in Syrië (debat)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(17)

De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme (debat)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(4)

Zomertijd (debat)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Samenstelling van het Europees Parlement (debat)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

12

VERSLAG over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ADVIES inzake de strategie EU-Afrika. een stimulans voor ontwikkeling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institutionele ontwerpresoluties

277

  Motion for a resolution on the protection of children in migration

25-04-2018 B8-0218/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de Filipijnen

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Belarus

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in de Gazastrook

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the situation in the Gaza strip

16-04-2018 B8-0209/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0205/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the situation in Belarus

16-04-2018 B8-0201/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie op de Maldiven

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Individuele ontwerpresoluties

1

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Schriftelijke vragen

123

VP/HR - Syrische veiligheidsfunctionaris in Italië ondanks sancties

19-03-2018 E-001661/2018 Commissie

Neonicotinoïden en de impact op de bieten- en cichoreisector

07-03-2018 E-001429/2018 Commissie

Detentie van niet-begeleide kinderen in politiecellen in Griekenland

06-03-2018 E-001400/2018 Commissie

Medewerkers van ngo's beschuldigd van misbruik van vrouwen en kinderen: meer transparantie is noodzakelijk

27-02-2018 E-001194/2018 Commissie

Programma's tegen cyberpesten

22-01-2018 E-000328/2018 Commissie

CBRN-paraatheid en -beschermingsmaatregelen

22-01-2018 E-000316/2018 Commissie

VP/HR - Samenwerking tussen EDEO en externe partijen op het gebied van CBRN

22-01-2018 E-000315/2018 Commissie

De Europese aanpak van alzheimer

22-01-2018 E-000314/2018 Commissie

VP/HR - Samenwerking met Sudan op het gebied van migratie

22-01-2018 E-000313/2018 Commissie

VP/HR - Italiaanse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

18-01-2018 E-000281/2018 Commissie

Mondelinge vragen

21

Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

21-03-2018 O-000032/2018 Commissie

De bescherming van migrerende kinderen

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Commissie

Onderzoek naar aanleiding van het schandaal Dieselgate 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Commissie

VV/HV - De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000102/2017 Commissie

De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000101/2017 Commissie

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

01-12-2017 O-000094/2017 Commissie

De gevolgen van het Russische verbod op de invoer van landbouwproducten uit de EU

20-10-2017 O-000081/2017 Commissie

Erkenning van studie in het buitenland

02-06-2017 O-000048/2017 Commissie

Beperkte interpellatie - VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

04-05-2017 O-000036/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 O-000029/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

429

Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Ik stemde voor dit verslag, omdat het bijdraagt aan het verstrekken van betere diensten voor de vaardigheden en kwalificaties van onze burgers. Ervoor zorgen dat deze kwalificaties over heel het EU-grondgebied gelijk worden erkend, is nodig om de mobiliteit van onze burgers te bestendigen. Zo kunnen ze makkelijker in andere lidstaten werk vinden.

Het programma Creatief Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

Ik stemde in met de vaststellingen van het verslag: het Jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO) bestaat uit jonge musici die op grond van veeleisende kwaliteitscriteria jaarlijks door middel van strenge audities worden geselecteerd in alle lidstaten. Overeenkomstig de doelstellingen van het subprogramma Cultuur voorziet het EUYO via een residence-programma in regelmatige opleiding voor jonge muzikanten en biedt het hen mogelijkheden om in het kader van festivals en tournees op te treden in de Europese Unie en op internationaal niveau, waardoor ze winnen aan professionaliteit en de nodige vaardigheden verwerven om een loopbaan uit te bouwen in de culturele en creatieve sector.
Het EUYO moet zijn inkomsten voortdurend diversifiëren door actief op zoek te gaan naar financiële steun van andere bronnen dan Uniefinanciering. Het EUYO moet actief werken aan publieksontwikkeling en publieksbinding, met bijzondere aandacht voor een jong publiek in de lidstaten, zijn activiteiten meer zichtbaarheid geven en in zijn functioneren de doelstellingen van het Uniebeleid in acht nemen.

Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (A8-0063/2018 - Giovanni La Via)

15-03-2018

Allereerst betreur ik dat het Europees Parlement hier niet heeft kunnen optreden als medewetgever omdat het niet betrokken was bij de procedure voor de vaststelling van de nieuwe zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Het EMA is een belangrijk gedecentraliseerd EU-agentschap dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke beoordeling van, het toezicht op en de bewaking van geneesmiddelen in de EU.
De opdracht van het EMA om wetenschappelijke uitmuntendheid bij de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen te bevorderen in het belang van de gezondheid van mens en dier in de EU is en blijft dan ook van groot belang.
Het agentschap, dat momenteel in Londen is gevestigd, moet worden hervestigd als gevolg van de brexit. Op 22 juni 2017 keurden de leiders van de EU-27 een specifieke procedure goed voor de hervestiging van dit agentschap en de Europese Bankautoriteit. In de marge van de vergadering van de Raad Algemene Zaken van 20 november 2017 wezen de ministers van de EU-27 Amsterdam, Nederland, als nieuwe locatie aan.
Ik stemde in met dit verslag.

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

Bedrijven die binnen de Unie over de grenzen heen actief willen zijn, worden geconfronteerd met grote obstakels en marktverstoringen die het gevolg zijn van het naast elkaar bestaan van en de wisselwerking tussen 28 verschillende vennootschapsbelastingstelsels.
In tijden van mondialisering en digitalisering wordt belastingheffing aan de bron steeds moeilijker te traceren en gemakkelijker te manipuleren. Bovendien zijn fiscale planningsstructuren in de loop der tijd steeds verfijnder geworden.
Daarom moet een nieuwe norm voor een heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting voor de Unie die soorten marktfalen aanpakken, met inachtneming van de doelstellingen van rechtsduidelijkheid en -zekerheid op lange termijn en het beginsel van fiscale neutraliteit.
Meer convergentie tussen de nationale belastingstelsels zal leiden tot veel minder kosten en administratieve rompslomp voor bedrijven die binnen de Unie grensoverschrijdend actief zijn. Belastingbeleid is weliswaar een nationale bevoegdheid, maar artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt duidelijk dat de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen richtlijnen vaststelt voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke bepalingen op belastinggebied van de lidstaten die rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de interne markt.
Ik stemde voor dit evenwichtig verslag.

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Het verslag geeft enkele algemene richtsnoeren mee voor de voorbereiding van de begroting 2019.
In de EU-begroting voor 2019 dienen alle relevante instrumenten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid te worden versterkt. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de verbetering van ondernemers- en professionele vaardigheden en mobiliteit, erkenning van kwalificaties op alle onderwijsniveaus en beroepsopleiding, en ondersteuning van groei, concurrentievermogen, het scheppen van werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, innovatie, onderzoek en kmo's.
Daar komt nog bij dat de werkloosheid onder jongeren, die een grote sociale impact heeft, een van de grootste uitdagingen op Europees niveau is.
Ik ben van mening dat de prioriteiten voor de EU-begroting 2019 groei, innovatie, concurrentievermogen, de strijd tegen klimaatverandering, de transitie naar hernieuwbare energie, migratie en veiligheid moeten zijn. Zonder de landbouw en Erasmus+ te vergeten.
Ik stemde voor dit verslag.

Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

De VS beschuldigt de EU ervan dat zij onterecht haar Spaanse olijventelers subsidieert en heeft besloten extra heffingen in te voeren op Spaanse olijven die op de Amerikaanse markt worden geïntroduceerd. In het kader van het programma America First is de VS haar protectionistische visie aan het uitdragen. De steun die de EU verleent aan haar olijvenproducenten is volledig in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Ik stemde voor deze resolutie, omdat ik vind dat we waakzaam moeten zijn voor een mogelijk naderende handelsoorlog met de VS.

Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

Dankzij de grote inzet van de onderhandelaar voor het Europees Parlement en zijn collegae worden stilaan de krijtlijnen duidelijk van de toekomstige samenleving tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
De EU had enkele voorwaarden vooropgesteld en het ziet er nu naar uit dat het VK haar daar stilaan in volgt. Ik stemde voor deze richtsnoeren, omdat ik hoop dat onze burgers en bedrijven zo weinig mogelijk schade zullen ondervinden van deze beslissing tot scheiding.

Statistieken van het spoorvervoer (A8-0038/2018 - Karima Delli)

14-03-2018

Het Parlement had erop aangedrongen dat er volledige en nauwkeurige statistische gegevens over personen- en goederenvervoer per spoor beschikbaar zouden worden gesteld, alsook gegevens over grensoverschrijdende verbindingen en de uitrusting van spoorweginfrastructuur met het ERTMS, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de evolutie van het trans-Europees transportnetwerk (TEN-T), vooral wat betreft het spoorwegnetwerk. In dit verband heeft het Parlement echter geen vooruitgang kunnen boeken.
Niettemin brengt dit verslag in herinnering dat DG MOVE zich ertoe verbonden heeft het verzoek van het Parlement in te willigen in het kader van de onderhandelingen over de herziening van de verordening. Ik stemde in met dit verslag, in de hoop dat er meer transparantie komt over de spoorstatistieken.

Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean)

14-03-2018

Om ervoor te kunnen zorgen dat de Commissie een referentielaboratorium van de Europese Unie voor de ziekte van Newcastle kan aanwijzen binnen de krappe termijnen van de brexit, was het nodig om dit verslag goed te keuren. Dus ik stemde voor.

Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (A8-0028/2018 - Hannu Takkula)

14-03-2018

Voor de derde keer sinds 2008 stelt de Commissie macrofinanciële bijstand voor op verzoek van de regering van de Republiek Georgië. De eerste twee operaties bedroegen 46 miljoen EUR elk: de eerste volledig in de vorm van giften en de tweede voor de helft in de vorm van giften en voor de helft in de vorm van leningen. Georgië heeft alle relevante in het memorandum van overeenstemming overeengekomen economische beleidsmaatregelen getroffen en in mei 2017 werd de laatste tranche uitgekeerd.
Ditmaal stelt de Commissie 45 miljoen EUR voor (waarvan 35 miljoen EUR in de vorm van leningen en 10 miljoen EUR in de vorm van giften) om het land te helpen een deel van zijn externe financieringsbehoeften voor de periode 2017-2020 te dekken. Georgië heeft nog steeds te kampen met een zwakke externe omgeving, het begrotingstekort is opgelopen en de afgelopen jaren is de lari sterk in waarde gedaald, waardoor de ratio overheidsschuld/bbp is toegenomen. Het financieel stelsel van Georgië blijft gezond en over het geheel genomen goed gekapitaliseerd, in het bijzonder dankzij het zorgvuldige toezicht en de regulering door de centrale bank.
Ik stemde in met het voorstel.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel