Ana MIRANDA DE LAGE : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-06-2003 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

  • 20-06-2003 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Voorzitter 

  • 31-03-2004 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico

Leden 

  • 03-07-2003 / 30-03-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
  • 31-03-2004 / 19-07-2004 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2003 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken
  • 05-03-2004 / 21-04-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement