Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Laatste activiteiten 

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact