Mihai ŢURCANU : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Roemenië)

Leden 

 • 15-04-2015 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

 • 14-04-2015 / 05-10-2015 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-04-2015 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-04-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 06-10-2015 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake tweevoudige kwaliteit van producten op de interne markt  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) RO  
 

Antibioticele trebuie să producă efecte pentru a salva viața pacienților care au infecții bacteriene grave, nu pentru a crește productivitatea fermelor agricole!
Noi, la nivel european, trebuie să legiferăm corect utilizarea medicamentelor de uz veterinar și să restrângem utilizarea medicamentelor în efectivele de animale, astfel încât acestea să poată continua să aibă efectul scontat în cazul tratării oamenilor!
Combaterea rezistenței la antibiotice este un subiect care ridică probleme serioase la nivelul întregii Europe. Susțin acest raport și încurajez Comisia să facă acest proiect mai ambițios în ceea ce privește dispozițiile legate de combaterea rezistenței la antibiotice, să adauge în special definiții clare ale diferitelor forme de tratament - tratament curativ, tratament de control și tratament preventiv - și să interzică utilizarea profilactică a medicamentelor antibacteriene.
Vânzarea pe internet a antibioticelor și vânzarea de medicamente de uz veterinar pentru care este necesară prescripție trebuie neapărat interzisă! Acest lucru este un adevărat risc pentru sănătatea publică.

Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) RO  
 

Datele arată că economia europeană este în creștere după criza economică din 2007. Este îmbucurător faptul că PIB-ul UE este mai mare decât în 2007, iar rata șomajului în zona euro a fost de 8,6% la începutul anului, adică cea mai scăzută rată înregistrată de la sfârșitul anului 2008.
Cu toate acestea, chiar dacă aceste cifre ne arată un aspect pozitiv privind economia europeană, trebuie să ținem cont și de șomajul în rândul tinerilor, de segmentarea și de inegalitățile de pe piața muncii.
Am susținut acest raport deoarece subliniază faptul că Europa trebuie să mai creeze piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii, locuri de muncă de calitate pentru toți, îmbunătățirea calității vieții în echilibru cu viața profesională, crearea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, perfecționare și recalificare profesională.

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) RO  
 

Susțin această propunere ambițioasă a Comisiei privind materialele plastice de unică folosință. Acest raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului face parte din pachetul ce privește economia circulară. O prioritate pe agenda UE și o necesitate pentru viitorul resurselor planetei.
Susțin acest dosar și sper să producă efecte. Am votat în favoarea acestui raport pentru o Europă mai curată, mai sigură. Sper ca Comisia să aloce stimulentele economice pentru reducerea deșeurilor marine, conștienți fiind de efectele negative generate de produsele din plastic de unică folosință. În era plasticului, așa cum denumește și raportoarea acestui dosar epoca noastră, trebuie să conștientizăm faptul că sunt necesare și chiar urgente măsuri care să reducă deșeurile. Cifrele care prezintă situația poluării sunt îngrijorătoare. În fiecare an, în UE sunt generate aproximativ 26 de milioane de tone de deșeuri din plastic. Mai puțin de 30 % dintre acesta sunt reciclate, restul sfârșesc în natură, râuri și mări.
În plus, deputații europeni dezbat, în prezent, o propunere de interzicere a anumitor materiale plastice de unică folosință, cum ar fi tacâmurile și farfuriile, precum și de a obliga companiile de ambalare a mărfurilor să contribuie la costurile de eliminare a deșeurilor din plastic.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit  
- P8_DCL(2016)0034 - Vervallen  
Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 142 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring inzake het Europees honingontbijtinitiatief en de wereldbijendag  
- P8_DCL(2016)0033 - Vervallen  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 224 - 12-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen