James NICHOLSON : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
Advies als rapporteur 
James NICHOLSON  
James NICHOLSON 

op EP NEWSHUB

  • Thanks also to those who have been in touch since the news broke. My team and I are safe and well.

    Geplaatst:  
    op twitter 
  • Very concerning events in Strasbourg this evening. Thoughts are with the victims and their families. https://t.co/b5QLjnVJTl 

    Geplaatst:  
    op twitter 

Contact