Edward CZESAK : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Opinions - as shadow rapporteur 
De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact