María Teresa GIMÉNEZ BARBAT : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact