Czesław HOC : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact