Sławomir KŁOSOWSKI : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Ondervoorzitter 

  • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië

Leden 

  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
  • 16-12-2015 / 08-02-2017 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 15-12-2015 / 18-01-2016 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 15-12-2015 / 18-05-2016 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de verbetering van de aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa  
- REGI_AD(2016)576884 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen