Daniel DUCARME : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid
 • 13-09-1999 / 04-06-2003 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-1999 / 04-06-2003 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (België)

Quaestor 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Europees Parlement
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Bureau van het Europees Parlement

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Quaestoren
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegaties in de parlementaire samenwerkingscommissies voor de betrekkingen met Armenië, Azerbeidzjan en Georgië
 • 17-01-2002 / 04-06-2003 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 17-01-2002 / 04-06-2003 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het weigeren van een tussentijdse herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- P5_DCL(2002)0013 - Vervallen  
Daniel DUCARME  
Datum bekendmaking : 23-09-2002
Vervaldatum : 23-12-2002
Aantal ondertekenaars : 8 - 23-12-2002
Schriftelijke verklaring over de huidige landbouwproblematiek  
- P5_DCL(2001)0001 - Vervallen  
Daniel DUCARME  
Datum bekendmaking : 13-02-2001
Vervaldatum : 13-05-2001
Aantal ondertekenaars : 13 - 13-05-2001
Schriftelijke verklaring over Country Sports  
- P5_DCL(1999)0007 - Vervallen  
Roger HELMER , Piia-Noora KAUPPI , Daniel DUCARME , Avril DOYLE  
Datum bekendmaking : 13-10-1999
Vervaldatum : 13-01-2000
Aantal ondertekenaars : 42 - 13-01-2000