Alexandra GEESE : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Contact