André ELISSEN : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact