Rupert MATTHEWS : Home 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact