John FLACK : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Contact