Francis ZAMMIT DIMECH : Home 

Lid 

Commissie juridische zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Subcommissie mensenrechten 

Laatste activiteiten 

Contact