Nosheena MOBARIK : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie visserij 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact