Asim ADEMOV : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Laatste activiteiten 

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) BG  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (A8-0288/2018 - Michel Dantin) BG  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) BG  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact