• Karin   JÖNS  

Karin JÖNS : Advies als rapporteur - 6de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het ontwerp van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009  
- EMPL_AD(2008)407741 -  
-
EMPL