• Karin   JÖNS  

Karin JÖNS : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 6de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak van een omvattend beleid om kanker te bestrijden  
- P6_DCL(2007)0052 - Aangenomen  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Datum bekendmaking : 21-05-2007
Vervaldatum : 27-09-2007
Datum van aanneming : 11-10-2007
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2007)0434
Aantal ondertekenaars : 435 - 27-09-2007