Caroline NAGTEGAAL : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met India 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 

Contact