Caroline NAGTEGAAL : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met India 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 

Laatste activiteiten 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact