Maria Gabriela ZOANĂ : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Lid 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact