Karine GLOANEC MAURIN : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Laatste activiteiten 

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact