Mirja VEHKAPERÄ : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Lid 

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Contact