Ralph PACKET : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Laatste activiteiten 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 and (EU) 2017/826 EN  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 
Advies als rapporteur 

Contact