Ralph PACKET : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Laatste activiteiten 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact