Aleksejs LOSKUTOVS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 24-01-2019 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 24-01-2019 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Letland)

Leden 

  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger 

  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen