Sara SKYTTEDAL : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Contact