Alice KUHNKE : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact