Abir AL-SAHLANI : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Contact