Alex AGIUS SALIBA : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact