Arba KOKALARI : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Contact