Hildegard BENTELE : Home 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact