Monica SEMEDO : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact