Kris PEETERS : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Contact