Jan-Christoph OETJEN : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie vervoer en toerisme 

Lid 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Laatste activiteiten 

Contact