Gabriele BISCHOFF : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie constitutionele zaken 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Contact