Predrag Fred MATIĆ : Home 

Lid 

Commissie visserij 
Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Contact