Svenja HAHN : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020  
- IMCO_AD(2019)639801 -  
-
IMCO 
Advies als rapporteur 

Contact