Irena JOVEVA : Home 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SL  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact