Henrike HAHN : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 

Contact