Benoît LUTGEN : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact