Sergey LAGODINSKY : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie juridische zaken 

Lid 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Contact