Katrin LANGENSIEPEN : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Contact