Geert BOURGEOIS : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Contact