Özlem DEMIREL : Home 

Ondervoorzitter 

Subcommissie veiligheid en defensie 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Contact