Assita KANKO : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Contact