Saskia BRICMONT : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact