Petra DE SUTTER : Home 

Voorzitter 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Contact