Nicolaus FEST : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Het aantal leden van de interparlementaire delegaties (B9-0005/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact